Att få vara den man är

Funktionshinder är ingenting man har, funktionshinder är de begränsningar i vår omgivning som vi möter och som gör att inte alla inkluderas. Människor kan ha olika funktionsvariationer, men hinder uppstår först i den eventuella miljö vi vistas i, de sammanhang vi är i och de människor vi möter på grund av dess brister, inte på grund av avsaknad av funktioner hos en specifik individ. Det är viktigt att vi alla ska få vara de vi är och vara inkluderade där vi är, vill vara och ta oss.    Rätten till ett gott liv utifrån våra egna önskningar   Våra önskningar inför livet, våra behov, våraRead More →