Det finns många typer av förskolor i Sverige. Man har rätt att få en plats till sina barn på förskola, men kan ibland få vänta en lite längre på att få en ledig plats. Det gör att många föräldrar anmäler sina barn så tidigt som möjligt. Över 80 procent av sin vakna tid vistas barn på förskolor. De lämnas in tidigt och hämtas ibland sent. Det borde visa på hur viktigt det är att barnet får en så bra start som möjligt. En del av dagens förskolor satsar därför på att vara ute en stor del av dagen. För att driva en fristående verksamhet som tillRead More →