Bilen blev var mans egendom

En bil är ett motorfordon som sällan behöver en vidare beskrivning. Bilen är nämligen ett vardagligt fenomen som de flesta människor är väl bekanta med. Så var det inte innan 1900-talet. Redan år 1801 byggdes den första vagnen för persontrafik men det tog över 80 år innan man, 1886, byggde de första praktiskt användbara bilarna. De var fruktansvärt dyra och underhållskrävande så det var ändå inget den gemene mannen hade. Först efter det löpande bandets uppkomst, 1913, sjönk produktionskostnaderna och bilen blev var mans egendom.   Dyrköpt frihet med en bil I Sverige måste man vara 18 år för att få ta körkort för personbil.Read More →