Bilen blev var mans egendom

31 maj 2019 jonas olsson
Bilen blev var mans egendom

En bil är ett motorfordon som sällan behöver en vidare beskrivning. Bilen är nämligen ett vardagligt fenomen som de flesta människor är väl bekanta med. Så var det inte innan 1900-talet.

Redan år 1801 byggdes den första vagnen för persontrafik men det tog över 80 år innan man, 1886, byggde de första praktiskt användbara bilarna. De var fruktansvärt dyra och underhållskrävande så det var ändå inget den gemene mannen hade. Först efter det löpande bandets uppkomst, 1913, sjönk produktionskostnaderna och bilen blev var mans egendom.

 

Dyrköpt frihet med en bil

I Sverige måste man vara 18 år för att få ta körkort för personbil. Det finns många unga som väljer att övningsköra redan innan sin artonårsdag just för att så snabbt som möjligt kunna skaffa sig sin första bil. Det är inte billigt att äga en bil och många väljer därför att bara skaffa körkort.

En bil innebär kostnader för bränsle, skatt, besiktning, reparationer, däck och dessutom sker en värdeminskning av bilen vilket sammantaget blir en rejäl summa. Men medan en och annan kan behöva promenera en halv kilometer till en busshållplats där bussen går tre gånger om dagen så kan bilägaren bara tuta och köra när det passar. En egen bil erbjuder en frihet som annars kan vara svårköpt.

Bilservice är en del av bilens underhåll

En bil har servicebehov och en bilservice kontrollerar olika slitagekritiska komponenter i bilen. Det är viktigt för att förebygga dyra reparationer och säkerställa att bilen är körsäker. Alla bilar har inte samma serviceintervall utan vad som gäller beror på bilmärke, modell, ålder och hur långt bilen har gått.

Information om bilens serviceintervall kan man hitta i bilens servicehandbok. Nyare bilar talar dessutom om det själv genom indikering på instrumentbrädan. När man lämnar bilen på service hos en bilverkstad följer de tillverkarens rekommendation och utför arbetet efter ett serviceprotokoll.

Fler nyheter