Vad innebär familjerätt?f

Familjerätt är ett område inom juridiken som handlar om familjen och dess medlemmar. Alla har skyldigheter och rättigheter mot varandra i en familj, exempelvis mellan barn och föräldrar, och mellan gifta makar eller samboende par. De frågorna som oftast behandlas är de som gäller i ett äktenskap när man i juridisk mening är gift, och de som handlar om föräldrarnas skyldigheter gentemot sina barn. Ytterligare en viktig fråga som rör familjen är arvsrätt, då det ibland kan uppstå konflikter eller oklarheter.     Konflikter kan uppstå   Ibland kan man behöva anlita en advokat för att få hjälp med att lösa situationen. När ett giftRead More →