Vad innebär familjerätt?f

Vad innebär familjerätt?f

Vad innebär familjerätt?f

Familjerätt är ett område inom juridiken som handlar om familjen och dess medlemmar. Alla har skyldigheter och rättigheter mot varandra i en familj, exempelvis mellan barn och föräldrar, och mellan gifta makar eller samboende par. De frågorna som oftast behandlas är de som gäller i ett äktenskap när man i juridisk mening är gift, och de som handlar om föräldrarnas skyldigheter gentemot sina barn. Ytterligare en viktig fråga som rör familjen är arvsrätt, då det ibland kan uppstå konflikter eller oklarheter.

 

 

Konflikter kan uppstå

 

Ibland kan man behöva anlita en advokat för att få hjälp med att lösa situationen. När ett gift par väljer att gå skilda vägar är de inte alltid överens om hur uppdelningen ska ske. Det kan gälla allt från gemensamma barn till bostad och ekonomi. Det vanligaste är att föräldrar får gemensam vårdnad av barnen och att bostaden tillfaller den av föräldrarna som är i störst behov av den. Det materiella brukar delas upp genom något som kallas bodelning. Om dessa frågor inte går att lösa då parterna inte är överens kan de behöva anlita en advokat. För sådana situationer finns det exempelvis en Familjerätt advokat i Malmö som tar sig an sådana fall.

 

Samboavtal för de som inte är gifta

 

För de som inte är gifta utan bara samboende gäller inte samma rättigheter och skyldigheter som inom äktenskapsbalken. När man flyttar ihop kan det därför vara bra att teckna ett samboavtal för att garantera att bostaden och bohaget delas upp rättvist vid en separation. Detta kan liknas vid ett äktenskapsförord. I vissa fall har man gemensamt köpt en bostad men parterna har inte bidragit med lika mycket pengar, alternativt att den ena parten har valt att köpa in sig i den andres bostadsrätt. Det kan då vara en trygghet att skriva under på vem som äger vad ifall man senare separerar.