Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vi köper och slänger och det har också påverkat vår miljö. Men på senare år  har skapat en insikt hos många människor, vilket har gjort att trenden att spara och bevara har trätt i kraft i all större utsträckning. Att spara och kunna restaurera gamla ting kan också ha ett stort affektionsvärde. Därför är det också viktigt att gynna alla hantverksyrken som kräver kunskap. Så att kunskaperna kan bevaras och föras vidare i generationer. Att kunna restaurera till exempel en gammal armbandsklocka eller ett fickur som man ärvt eller kanske fyndat på en auktion brukar kännas roligt. Gamla saker ärRead More →