Kontering är själva ryggraden i bokföringen, för man definierar vilken slags transaktioner man gör genom att bokföra den på rätt konton. Berör den kostnader, intäkter, kundfordringar, leverantörsbetalningar eller något helt annat, som inventarier eller köp av fastigheter? Allt har sina kontogrupper med underkonton, och det ger en enhetlig och korrekt redovisning. När du förstår principen men har lite brått, är det bra att datorn tänker åt dig. Det finns smarta datorprogram som kommer ihåg din senaste transaktion av samma slag. Datorn föreslår en kontering, och är det rätt kan du klicka på ett okej eller liknande. Online är allra bäst Kontering går fort, när manRead More →