Kulturen mellan olika länder kan skilja sig en del när det gäller städning. Men så är det även när det gäller olika delar av landet. Och olika kontor. Därför är det viktigt att man noggrant tar reda på hur en viss kund önskar få sin städning utförd. På det sättet undviker man onödiga missförstånd och irritation, som oftast också är helt i onödan. När man utför kontorsstädning i Stockholm så kan det innebära att man kan få teckna speciella avtal med kunden. Förutom ett avtal som beskriver pris per timme, frekvens och åtgärder vid besöken, så kan man även få teckna ett speciellt avtal gällandeRead More →