Städning på Stockholmskontor

14 september 2020 Lily Hansen

Kulturen mellan olika länder kan skilja sig en del när det gäller städning. Men så är det även när det gäller olika delar av landet. Och olika kontor. Därför är det viktigt att man noggrant tar reda på hur en viss kund önskar få sin städning utförd. På det sättet undviker man onödiga missförstånd och irritation, som oftast också är helt i onödan.

När man utför kontorsstädning i Stockholm så kan det innebära att man kan få teckna speciella avtal med kunden. Förutom ett avtal som beskriver pris per timme, frekvens och åtgärder vid besöken, så kan man även få teckna ett speciellt avtal gällande tystnadsplikt. Det beror på att en del företag arbetar med känsligt material som man kan råka få kännedom om under sina städpass.

 

Sprida kundens information

Att som företag läcka viss information är inom en del områden till och med straffbart. Det kan vara något som inte enbart skadar företaget självt utan som skadar fler eller större delar av samhället. Rör man sig som utomstående på ett kontor med känslig information så är det lätt hänt att man får höra eller se något känsligt.

Men det kan även vara så att man har tillgång till nycklar som inte ska hamna i fel händer. Många städbolag har därför ett krav på att personalen inte får ta kopior. Eller ta med sig nycklar hem.

 

 

Från kontor till kontor

Eftersom man städar ett kontor återkommande, kanske en eller flera gånger per vecka, så kan man bli som en vän i huset. Men det är lika viktigt att man sköter sin kontorsstädning perfekt som att man vet att behålla information. 

Det kan lätt hända att man får en fråga gällande andra kunder. Då är det mycket viktigt att man aldrig ger ut någon som helst information förutom inom sitt eget företag. Städningen ska vara den enda prioriteringen.

Fler nyheter