Modulhus är pre-fabricerade byggnader för tillfällig användning, som sätts samman av ett antal modulkomponenter. Många institutioner och företag har då och då behov av att hyra modulhus för att fylla sina behov av utrymmen. Vid ombyggnation eller renovering på en skola kan till exempel antalet tillgängliga klassrum bli otillräckligt för att undervisningen ska kunna bedrivas som vanligt. Då finns det smidiga alternativet att hyra en modulbyggnad som rymmer flertalet klassrum, som kan inredas på samma sätt som de utrymmen som normalt används. På så sätt slipper skolan välja mer kostnadskrävande alternativ, och eleverna kan ta del av lektionerna som vanligt. När tiden är knapp NågotRead More →