När utrymmet inte räcker till

28 juli 2020 jonas olsson

Modulhus är pre-fabricerade byggnader för tillfällig användning, som sätts samman av ett antal modulkomponenter. Många institutioner och företag har då och då behov av att hyra modulhus för att fylla sina behov av utrymmen.

Vid ombyggnation eller renovering på en skola kan till exempel antalet tillgängliga klassrum bli otillräckligt för att undervisningen ska kunna bedrivas som vanligt. Då finns det smidiga alternativet att hyra en modulbyggnad som rymmer flertalet klassrum, som kan inredas på samma sätt som de utrymmen som normalt används. På så sätt slipper skolan välja mer kostnadskrävande alternativ, och eleverna kan ta del av lektionerna som vanligt.

När tiden är knapp

Något av det bästa med modulbyggnader är att de kan uppföras på kort tid, eftersom behovet av mer yta ibland uppstår med kort varsel. Modulhus byggs på förhand i fabrik, och monteras sedan enkelt på den plats där de ska stå. Det gör att till exempel vårdinrättningar snabbt kan flytta delar av sin verksamhet till ett modulhus när behovet av vårdplatser oväntat ökar.

Den här typen av lägesförändringar, som inte förväntas vara så länge, lämpar sig modulbyggnader perfekt för. Många företag som hyr ut modulhus ger dessutom beställaren möjlighet att vara med och bestämma hur byggnaden ska se ut, och därmed kan modulhus utformas för att passa många olika behov.

När behovet är återkommande

Modulbyggnader fungerar även som mer långsiktiga lösningar, eller när mängden tid för behovet är oklar. Det går även att som företag köpa modulhus istället för att hyra, om behovet för dem väntas vara mycket länge, eller bli återkommande. Modulhus kan fungera som ett billigare alternativ till att göra en påbyggnad till de lokaler där företaget bedriver sin verksamhet i övrigt.

Kvaliteten på modulbyggnader, som tidigare brukade kallas baracker eller bodar, har förbättrats avsevärt de senaste decennierna, och därmed har skillnaden mellan modulhus och vanliga byggnader blivit mindre.

Fler nyheter