Att få vara den man är

Funktionshinder är ingenting man har, funktionshinder är de begränsningar i vår omgivning som vi möter och som gör att inte alla inkluderas. Människor kan ha olika funktionsvariationer, men hinder uppstår först i den eventuella miljö vi vistas i, de sammanhang vi är i och de människor vi möter på grund av dess brister, inte på grund av avsaknad av funktioner hos en specifik individ. Det är viktigt att vi alla ska få vara de vi är och vara inkluderade där vi är, vill vara och ta oss. 

 

Rätten till ett gott liv utifrån våra egna önskningar

 

Våra önskningar inför livet, våra behov, våra drömmar och den eventuella hjälp vi kan behöva för att nå dit är individuell. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS har som uppgift att ge stöd för att den som omfattas av lagen ska leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Stödinsatserna är individuella, kan variera över tid under livet och ska ha den aktuella huvudpersonen i fokus. En personlig assistent, eller flera för den delen hjälper dig att tillgodose just dina behov. Det är kunden själv som ska få bestämma, med stöd i det beslut denne fått från försäkringskassan,  vad den behöver och vill ha hjälp med.

 

Självständighet och helhetssyn

 

Kunden ska själv få bestämma vilka de personliga assistenterna är, ett bra assistansbolag är tillgängliga för kunden för stöttning i alla frågor som kan komma upp. De ska vara en trygghet och vara nära sina kunder. Att arbeta för kundens självständighet, att ha en helhetssyn på människan är viktigt för en god assistans. Det handlar inte endast om de grundläggande fysiska behoven som hjälp med förflyttning, hygien eller matsituationer, utan att varje persons rätt till ett gott liv som denne är tillfreds med.

Ett företag som erbjuder personlig assistans i Skåne och som erbjuder allt detta är:
https://furubodaassistans.se/