Historien om skolan

Historiskt kommer ordet “skola” från grekiska och betyder ledighet eller vila. Skolan var på den tiden en plats där vissa fick vila till skillnad från arbete. Åtminstone sedan antiken har praktiken och idén varit att elever ska lära sig i en grupp i gemensam lokal. Både antika Grekland och antika Rom hade formella skolor som hade verksamhet på fritiden, efter arbeten och dylikt.     Skolutvecklingen i Europa   Universitetet grundades i Europa under 1100-talet och en viktig utgångspunkt var skolastiken. Filosofisk tradition och Aristoteles tänkande hade en stor betydelse. Under medeltiden och tidig nutid var ett av de största målen med skolan (inte universitetet)Read More →