Historien om skolan

03 juli 2019 jonas olsson
Historien om skolan

Historiskt kommer ordet “skola” från grekiska och betyder ledighet eller vila. Skolan var på den tiden en plats där vissa fick vila till skillnad från arbete. Åtminstone sedan antiken har praktiken och idén varit att elever ska lära sig i en grupp i gemensam lokal. Både antika Grekland och antika Rom hade formella skolor som hade verksamhet på fritiden, efter arbeten och dylikt.

 

 

Skolutvecklingen i Europa

 

Universitetet grundades i Europa under 1100-talet och en viktig utgångspunkt var skolastiken. Filosofisk tradition och Aristoteles tänkande hade en stor betydelse. Under medeltiden och tidig nutid var ett av de största målen med skolan (inte universitetet) att lära ut språket Latin. Det var detta som ledde till den senare använda termen grammatikskola. Obligatorisk skolgång infördes i många delar av Europa under 1700-talet och latinet ersattes som utbildningens lingua franca under tidigt 1800-tal. Det blev då ersatt med tyska och franska. Det latinska språket levde dock kvar i de humanistiska ämnena. Samskolor, där både pojkar och flickor var elever, började uppkomma under slutet av 1800-talet. Den första skolan i Stockholm för både pojkar och flickor grundades år 1876 av Edvar Palmgren och kallades för Palmgrenska samskolan.

 

Skolan i Sverige

 

Både Sverige och majoriteten av Europa använder ordet skola för att mena grundskola och gymnasium, inte t.ex. universitet. I Sverige är ansvaret för skolväsendet delat mellan stat och kommun. Det är staten som tar beslut angående övergripande lagar, faställer läroplaner och kursplaner, har tillsyn över verksamhet och utbildar lärare. Statens skolverk är ansvarig tillsynsmyndighet över skolväsendet och kommunerna ansvarar över vad som ska finnas i utbildningarna och försäkra att alla får korrekt utbildning. Om en elev går en utbildning som inte alls passar kan det skapa onödig stress och andra negativa känslor.

Det är viktigt att göra som en skola i Norrköping och erbjuda elever en klassisk kunskap och lugn atmosfär som kan bidra till en mer stressfri framtid.

Fler nyheter