Vid misstanke om smitta behövs det ibland göras en virussanering. En sådan kan utföras på lite olika sätt. Det är inte bara inom hälso- och sjukvården som det behöver göras utan även i företagslokaler och kontorslokaler.  Vid bekräftad smitta eller vid misstanke om att en smittad person befunnits sig i lokalen bör en virussanering genomföras. Det är viktigt att snabbt förhindra att smittan tar sig vidare genom att anlita en lämplig firma som utför saneringen. Det är speciellt viktigt i pandemi-tider. Det kan vara svårt och krångligt att veta hur man bäst och mest praktiskt skall desinfektera stora ytor och lokaler. Det förekommer ofta frågorRead More →