Virussanering av företagslokaler och kontorslokaler

20 juli 2021 Lily Hansen

Vid misstanke om smitta behövs det ibland göras en virussanering. En sådan kan utföras på lite olika sätt. Det är inte bara inom hälso- och sjukvården som det behöver göras utan även i företagslokaler och kontorslokaler. 

Vid bekräftad smitta eller vid misstanke om att en smittad person befunnits sig i lokalen bör en virussanering genomföras. Det är viktigt att snabbt förhindra att smittan tar sig vidare genom att anlita en lämplig firma som utför saneringen. Det är speciellt viktigt i pandemi-tider.

Det kan vara svårt och krångligt att veta hur man bäst och mest praktiskt skall desinfektera stora ytor och lokaler. Det förekommer ofta frågor kring vilka medel det finns för detta ändamål och hur dessa ska hanteras. Det kan vara en mycket god idé att få rådgivning vid funderingar kring desinfektion och virussanering. Det är viktigt att få svar på alla frågor så att saneringen utförs på rätt sätt så att inte smitta sprids oavsiktligt. 

Vanligtvis så påbörjas en sanering genom att spruta rummet eller lokalen med medel. Denna metod kallas oftast för dimning och medlet som används dödar virus och bakterier. Beroende på vilket medel som används så kan lokalen behövas att utrymmas olika lång tid. De som utför saneringen behöver ha utbildning och skall skydda sig själv och andra. Det är viktigt att alla ytor och rum är tillräckligt behandlade för att få fullständigt skydd.

 

 

Virkon eller alkoholbaserad ytdesinfektion?

Vilket medel är bäst att använda för kemisk desinfektion av föremål, ytor och virussanering?

Att behandla ytan mekaniskt är en förutsättning för en bra virussanering och ytdesinfektion. Att bara hälla eller spraya över en yta fungerar inte alls. Virkon (viruskontroll) kan med fördel användas till stora ytor (undvika spritångor) och punktdesinfektion i kräksjuketider. Alkoholbaserad ytdesinfektion kan med fördel användas till punktdesinfektion av mindre mängder spill av kroppsvätskor på mindre ytor.

Fler nyheter