Att tänka på vid tilläggsisolering och andra byggjobb

13 juli 2019 jonas olsson
Att tänka på vid tilläggsisolering och andra byggjobb

Inomhusluft innehåller alltid mycket mer vatten än den kyligare luften i isoleringen i väggen. Utan fuktspärr skulle vattenhalten i isoleringen vara för hög och risken för kondens därmed större. Luftens temperatur må sjunka i isoleringen men med en fuktspärr så hindras den varmare luften innanför byggplasten från att vandra in där. På så vis hålls vattenhalten på tillräckligt låg nivå för att förhindra kondens. Mellanrummet mellan yttertak och isolering spelar också roll för luftcirkulationen. Under varma sommardagar kan temperaturen under ett yttertak bli mycket hög och då blir också vattenhalten hög. Tänk alltså på att fuktspärra och ordna luftspalt.

 

Planera hela processen

En del av byggprocessen som ofta glöms bort är var man skall göra av allt skräp som säkerligen ansamlas. Något som många snart upptäcker när de börjat riva i gamla väggar är att golvet snabbt fylls av gammal isolering, brädlappar, tapeter och allehanda byggskrot. I sådana lägen börjar många också inse att de borde ha tänkt igenom varje steg i byggprocessen lite noggrannare. Det är lätt att fokus hamnar på allt nytt och vackert som komma skall snarare än var det gamla skrotet skall ta vägen, men det går i slutändan inte att komma undan detta lite tristare moment.

Lämplig sophantering

Var ska man göra av alla gamla tapetrester som ligger på golvet och hindrar en från att ta tag i de större jobben man sett fram emot? En container utanför huset är förstås en möjlighet, men det kan blir en ganska dyr historia – åtminstone om man jämför med det betydligt billigare alternativet, byggsäckar. Dessa finns i alla storlekar och är ett slitstarkt och miljövänligt alternativ. Man kan sortera materialet direkt i säckarna och de är lättare att hantera än tunga containers som står där de har blivit placerade. Att hitta byggmaterial och byggsäckar i Stockholm är inte svårt. Exempelvis kan man besöka http://gertfalk.se/ som kan tillgodose de flesta behov.

Fler nyheter