Misstänker man att man har ett sjukt träd på sin tomt eller mark är det viktigt att man kontaktat en arborist och får trädet besiktigat. Detta för att snabbt kunna sätta in lämpliga åtgärder. Ett sjukt träd kan sprida smittan till andra träd om man inte agerar. Men det är också vanligt att sjuka träd blir försvagade, vilket kan göra att de knäcks eller tappar stora grenar. Står då trädet nära hus och bebyggelse, eller där många människor rör sig, kan det få förödande konsekvenser.  När en arborist besiktigar ett träd tittar denna efter tecken på sjukdom. Både bladen och barken brukar kunna tala omRead More →