Miljöfaktorer ökar behovet av trädbesiktning i Malmö

28 juni 2022 william eriksson

editorial

Längre växtsäsong är en av klimatförändringarnas effekter. Det är positivt då träden får en längre tillväxtperiod. Resultatet blir större mängd biomassa, som kan utnyttjas till virke eller ved. Malmöborna får också gratis luftrening och skugga under varma sommardagar,

Så länge trädet växer utsätts det dock för mark- och luftföroreningar. Och det är negativt. Många skadedjur och rötsvampar trivs tyvärr bättre i varmare klimat. När de förökar sig kan det resultera i försvagade och sjuka träd. Tur att hjälpen är nära! Trädbesiktning i Malmö utförs av certifierade arborister. Om skador upptäcks kan de beskära trädet. Och i värsta fall fälla det.

 

Besiktning och behandling ger friskare träd

Undersök själv träden som växer i din närhet. På sommaren syns döda partier tydligt. Kala och döda grenar ger en fingervisning om att trädet inte mår bra. Kanske ligger det ofta nedblåsta grenar på marken. Du kan undvika risken att en olycka sker. Kontakta en certifierad arboristfirma som gör trädbesiktningar i Malmö.

Trädens läkare, arboristerna, gör en undersökning av hela trädet. Genom att ta ett borrprov från stammen kan rötsvamp upptäckas. Är det ett stort träd kan delar av det ändå vara friskt. Diagnosen ställs, och behandlingen bestäms. Förhoppningsvis räcker det med beskärning. Och ditt träd kan leva vidare!

 

trädbesiktning Malmö

 

Arborister hittar flexibla lösningar på trånga platser

För att ta ned ett stort träd i ett tättbebyggt område krävs erfarenhet och kunskap. En professionell trädbesiktning i Malmö kan visa att ett träd måste sågas ned. Arboristerna avgör lämpligaste tidpunkten. Förutsättningarna på platsen avgör vilken metod och vilka verktyg som används. En trädklättrande arborist tar mindre plats än en skylift, och är roligare att titta på.

Sjuka och svaga träd utgör en säkerhetsrisk för människor. Ett gammalt träd med nedfallande grenar kan även orsaka skada på byggnader och bilar. Så, lämna över ansvaret till en välrenommerad arboristfirma. Och tipsa kommunen om du ser något träd som skulle behöva en besiktning.

Fler nyheter