Sjuka träd i Malmö måste besiktigas

15 december 2021 jonas olsson

editorial

Misstänker man att man har ett sjukt träd på sin tomt eller mark är det viktigt att man kontaktat en arborist och får trädet besiktigat. Detta för att snabbt kunna sätta in lämpliga åtgärder. Ett sjukt träd kan sprida smittan till andra träd om man inte agerar. Men det är också vanligt att sjuka träd blir försvagade, vilket kan göra att de knäcks eller tappar stora grenar. Står då trädet nära hus och bebyggelse, eller där många människor rör sig, kan det få förödande konsekvenser. 

När en arborist besiktigar ett träd tittar denna efter tecken på sjukdom. Både bladen och barken brukar kunna tala om vad trädet lider av. Men då det också är viktigt att bedöma hur pass skadat trädet är, och om det även är försvagat, undersöker man också rötterna, grenverket och trädkronan. Sedan får man förslag på lämpliga åtgärder, vilka i vissa fall kan vara att rekommendationen är att fälla trädet och plantera ett nytt. 

 

image

 

Trädbesiktning av friska träd

Det kan vara en god idé att även besiktiga friska träd för att kunna upprätta en trädvårdsplan. Genom att planera skötseln av träden får man friska träd som inte lika lätt drabbas av sjukdom. Men med hjälp av en trädbesiktning kan man också bedöma när det är dags att beskära ett träd. Det kan vara särskilt viktigt med träd som är planterade på en innergård eller nära hus, för att inte riskera att de växer sig för stora.

Är man en privatperson, fastighetsägare, bostadsrättsförening eller arbetar för kommunen och vill ha hjälp med trädbesiktning i Malmö ska man först ta in offerter. I Skåne och Malmö finns det flera företag som erbjuder arboristtjänster som trädbesiktning, trädvård, trädbeskärning, trädplantering och trädfällning. Vid det senare brukar man även kunna få hjälp med att städa undan och transportera bort det avverkade materialet. 

Fler nyheter