Det viktiga skolvalet

22 juni 2019 jonas olsson
Det viktiga skolvalet

Skolstart. Ett nytt pennskrin, en ny kalender och kanske en ny klasslärare. I sommartider kan det kännas långt bort, men faktum är att skolstarten tål att tänkas på även när solen lyser som starkast. Om du har barn i förskoleåldern just nu, eller barn som ska börja högstadiet inom några år är det god tid att se över vilken skola de ska gå på.

 

Vad innebär det fria skolvalet?

Det fria skolvalet innebär att alla elever och deras vårdnadshavare har makten över var eleven ska gå i skolan. Det gäller för både kommunala skolor och friskolor. Vissa friskolor har dock kö för intagning och det kan betyda att man måste ställas i kö med varierande väntetid före skolstart. Friskolor kan ägas av antingen stiftelser eller företag. Det är inte lagligt att ta ut avgifter för skolverksamhet i Sverige och alla skolor finansieras med hjälp av den så kallade skolpengen. Skolpengen är knuten till varje enskild elev och är i sin tur finansierad av skattemedel.

Den stora friheten det fria skolvalet och de många valen det innebär kan göra att valet av skola känns som en hel djungel. Hur ska man välja och hur vet man att det val man gör i slutändan blir rätt? Det är en svår fråga.

Det är att rekommendera att utgå från varje enskilt barns förutsättningar och intressen. Det finns skolor som jobbar efter särskilda pedagogiska filosofier, skolor med konstnärliga -eller sportinriktningar samt skolor med religiösa inriktningar.

Att välja skola

Om du är på jakt efter en skola Flen kan Flens kristna skola vara för dig. Flens kristna skola har en kristen profil och det är en liten skola där ambitionen är att varje elev ska känna sig respekterad och sedd. De har verksamhet från förskoleklass till årskurs nio.

Förhoppningsvis känns skolvalet lite enklare nu. Genom att utgå från vad varje barn är intresserad av och önskar av sin framtida skola blir valet antagligen enklare!

Fler nyheter