Ekonomisk förvaltning tar hand om din fastighets ekonomi i Stockholm

16 november 2020 Lily Hansen

Har du nyligen köpt fastighet eller funderar på att göra det? Då bör du fortsätta läsa här. En ekonomisk förvaltning i Stockholm tar hand om din fastighets ekonomi. De gör löpande bokföring och redovisning av bostadsrättsföreningens verksamhet. Detta är en del av det som ingår om man anlitar ekonomisk förvaltning. De kontrollerar även bokslut och ens budget. 

Många väljer att ta hand om detta själv, detta är dock ett stort ansvar och en väldigt viktigt område. Det är viktigt att bokföringen blir korrekt och görs i rätt tid då man annars kan bötfällas. Ett exempel på bra ekonomisk förvaltning finns här: http://tronnberg.se/tjanster/ekonomisk-forvaltning. De följer strikt lagarna som krävs över Bokförings och redovisnings lagen. 

En av förvaltarens många uppgifter är att sköta om deklarationer och skatter för fastighetsägaren. De kontrollerar även att regler följs efter lagstiftning. Du slipper stressen och sparar på tiden. Förvaltare jobbar både för kommunen och privat. Så dessa passar att anlita oavsett om man äger fastigheten själv eller den är kommunägd. 

 

Stor kunnighet 

De som arbetar med detta har en stor kunnighet, de är ständigt med på nya lagar som sätts in gällande den ekonomiska frågan. Där finns även de som anlitar både ekonomisk förvaltning samt teknisk förvaltning. Dessa går lite hand i hand, det gemensamma är att båda ser över ens fastighet. 

 

 

En välskött ekonomi är bättre för byggnaden. Allt kräver omsorg och underhåll, har man då koll på de ekonomiska frågan finns det alltid tillgång till det. Att ekonomin sköts rätt är en trygghet för både anställda och de boende i huset. 

Är du nyfiken på detta och kanske även vill jobba med det? Det finns olika utbildningar att gå. Grunden är dock att man har goda ekonomiska kunskaper. Du hittar mer information om detta om du söker efter det. Du kan även finna en del i hemsidan som länkades högre upp.

Fler nyheter