Tandreglering kan rätta till diverse besvär som kommer av exempelvis bettfel eller ojämn tandrad

06 juli 2022 Cecilia Olsson

editorial

Raka tandrader och ett jämnt bett är något de allra flesta önskar ha. Mycket för att det i mångas ögon är vad som får ett leende att bli extra vackert. Det handlar dock inte enbart om utseende, en rak tandrad och ett jämnt bett är dessutom lättare att rengöra och sliter mindre på tänderna. Att genomföra en tandreglering behöver därför inte enbart handla om att få ett vackrare leende, det kan även påverka det generella välmåendet och munhälsan. 

Ett bettfel eller sneda tänder kan vara väldigt besvärligt

Om man har ett ojämnt bett så kan det ställa till med diverse besvär, beroende på hur bettfelet ser ut. Oavsett så blir det i regel svårare att komma åt överallt med tandborsten. Precis som att det blir svårare att rengöra tänder som sitter snett eftersom det krävs mer teknik med tandborsten för att man ska kunna komma åt alla vinklar. Den som har ett bettfel kan dessutom få besvär med smärta och det kan innebära svårigheter att tugga. Oftast korrigeras större besvär redan när man är barn, men det finns även vuxna som är i behov av tandreglering.

Tandreglering

Osynlig tandreglering kan vara ett smidigt alternativ

Detta kan dock återigen leda tillbaka till utseendet och det finns de som väljer bort tandreglering just för att de som vuxna inte vill behöva gå runt med en synlig tandställning i flera månader, något som de allra flesta förknippar med barn och ungdomar. Då är det tur att det finns ”osynliga” tandställningar som gör jobbet utan att de syns tydligt i munnen.

Specialister på osynlig tandreglering i Stockholm

Hos Le Tandreglering i Stockholm är de experter på alla typer av tandreglering med inriktning på osynliga alternativ. De erbjuder allt från Invisalign och skenor till andra alternativ där de monterar tandställningen på insidan av tänderna. Invisalign är en smidig lösning för den som vill korrigera sneda tänder, bettfel som korsbett eller överbett, men den kan även justera tänder som sitter för tätt. 

Fler nyheter