Vad är tjänstepension och varför ska du ha en sådan?

28 oktober 2022 Camilla Holmgren

editorial

Tjänstepension är ett pensionssystem som många använder sig av för att spara till sin pension. Men vad är tjänstepension egentligen? Och varför borde du bry dig? I denna artikel tittar vi närmare på tjänstepension och allt vad det innebär. Vi berör historien bakom systemet, olika typer av tjänstepension samt avslutar med att lista några av fördelarna med att ha en tjänstepension.

Vad är en tjänstepension?

En tjänstepension är ett pensionssparande som tillhandahålls av din arbetsgivare. Det är ett sätt för dig och din arbetsgivare att spara pengar till din pension, utöver den statliga pensionen.

avsättning till tjänstepension

Historia

Tjänstepensioner har funnits i många år, och de första systemen uppstod i slutet av 1800-talet. Regeringen införde 1906 en lagstiftning som gjorde det möjligt för arbetsgivare att dra av pengar från sina anställdas löner och använda dem för att bidra till ett pensionssystem. Detta var känt som det ”godkända” systemet och var utformat för att uppmuntra människor att spara för sin pension.

Två huvudtyper av tjänstepensionssystem

I förmånsbestämda system lovar man att betala ut en viss inkomstnivå när man går i pension, vanligen baserad på följande din lön och din anställningstid.

I ett avgiftsbestämt system gör både du och din arbetsgivare regelbundna inbetalningar till din pensionspott. Storleken på din pensionspott beror på hur mycket du och din arbetsgivare har betalat in, plus eventuell investeringstillväxt eller avkastning. När du går i pension kan du använda din pensionspott för att köpa en inkomst genom en livränta eller ta ut den som ett kontant engångsbelopp.

Fördelar med en tjänstepension

  • Tjänstepensioner ger dig en regelbunden inkomst när du går i pension.
  • Du kan börja ta ut din pension redan vid 55 års ålder.
  • Din pension är vanligtvis skattefri.
  • Din arbetsgivare kan matcha eller bidra till din pensionspott, vilket kan hjälpa dig att spara mer pengar inför pensionen.

Vi hoppas att du nu vet mer om tjänstepension. Om du har någon fråga bör du kontakta en expert, t.ex. Afaförsäkring (afaforsakring.se).

Fler nyheter