Kulturen mellan olika länder kan skilja sig en del när det gäller städning. Men så är det även när det gäller olika delar av landet. Och olika kontor. Därför är det viktigt att man noggrant tar reda på hur en viss kund önskar få sin städning utförd. På det sättet undviker man onödiga missförstånd och irritation, som oftast också är helt i onödan. När man utför kontorsstädning i Stockholm så kan det innebära att man kan få teckna speciella avtal med kunden. Förutom ett avtal som beskriver pris per timme, frekvens och åtgärder vid besöken, så kan man även få teckna ett speciellt avtal gällandeRead More →

Gasol är en produkt som är mycket användbar både för privatpersoner och företag. Det kan vara allt från att värma upp en byggarbetsplats till att laga mat i husvagnen. Gasol är dessutom betydligt mer miljövänlig än många andra produkter på marknaden.  Effektivisera företaget med gasol Det finns flera branscher som kan ha nytta av gasoldrivna produkter och verktyg. I byggbranchen finns möjlighet till uppvärmning utan el med hjälp av gasoldrivna byggvärmare. Inom industrin blir många processer betydligt effektivare med hjälp av gasol, även maskiner som till exempel truckar drivna på gasol har stora fördelar jämfört med andra modeller.  Inom hotell- och restaurangbranschen har gasol enRead More →